Виконавчий орган, який здійснює аналітичну діяльність в рамках власних функцій, і реалізацію цільових програм, затверджених координаційною радою.